Archive for the hes / baraj Category

Karadeniz’ de Yağma Bitmiyor, İsyan Sürüyor !!!

Posted in dayanışma, destek, ekoloji, eylem, haberler, hak mücadeleleri, hes / baraj, yaşam alanı, yürüyüş - basın açıklaması on Mayıs 18, 2010 by kontrahaber

Karadeniz’ de süregelen yıkım ve talan şimdi de Cide Loç Vadisini tehdit ediyor. Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Valla Kanyonu’nun içinde yer alan Küre Dağları milli parkını dolaşan Devrekani çayı, hepimizi varlığını sürdürebilmek için yardıma çağırıyor.

Yöre halkı olan bizlerin itirazlarını hiçe sayan Ümran Çelik Boru Sanayi A.Ş.’nin iştiraki olan Orya Enerji Elektirik A.Ş.’yi ve yaşamları hiçe sayan kar hırsını teşhir etmek için bir araya geliyoruz.

-Çünkü bütün HES’ci şirketler gibi Ümran Boru da hukuk tanımıyor.
-Çünkü milli park tampon bölgesinde doğal dokuyu geri dönüşsüz bir şekilde tahrip ediyor.
-Çünkü şimdiden binlerce ağacı kesti.
-Çünkü yaban hayatını ve binlerce endemiğin neslini tüketiyor.
-Çünkü halkın tarım arazilerine tecavüz ediyor.
-Çünkü her türlü hile ve yalana başvurarak yöre halkını birbirine düşürüyor, kardeşi kardeşe, babayı oğul’a düşman ediyor.
-Çünkü yaşam alanlarını yok ederek yöre halkını büyük şehirlere göçe ve yoksulluğa mahkum ediyor.

Loç Vadisi’ndeki yağma ve katliama dur demek için isyan ediyoruz… Sarı yazmalılar ve isyanın çığlığına kulak verenler ile birlikte“Loç’ta sizin borunuz ötmez” diyerek, Ümran Borunun önünde olacağız.

Devrekani çayı ve sarı yazmalılar herkesi bu isyan çığlığını yükseltmeye çağırıyor.

LOC VADİSİ KORUMA PLATFORMU

29 Mayıs 2010 Cumartesi

12:00

Kabataş Vapur İskelesi Önü

Reklamlar

Karadeniz’ den Yükselen Çığlığa Kulak Verin !!

Posted in destek, ekoloji, eylem, haberler, hak mücadeleleri, hes / baraj, yaşam alanı, yürüyüş - basın açıklaması on Ocak 8, 2010 by kontrahaber

KARADENİZ’den YÜKSELEN ÇIĞLIĞA KULAK VERİN!

Karadeniz vadilerinde yapımı devam eden hidroelektrik santraller (HES), uzmanların daha önce de açıkça dile getirdiği gibi bölgedeki doğal ve kültürel yaşamı bir bütün olarak yok etmektedir.

Bölgede faaliyet gösteren şirketler yasa – hukuk tanımamaktadır.

Rize’nin Senoz Vadisi’nde verilen hukuk mücadelesiyle 2009’un Mart ayında yürütmeyi durdurma kararı alınmış olmasına rağmen şirketler faaliyetine ara vermeksizin devam etmekte, yöre halkının haklı tepkilerini hiçe sayan idare, bu vahim hukuk ihlaline göz yummaktadır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu  da”…halen faaliyet gösteren taş ocakları ile yapımı devam eden HES projelerinin vadiyi olumsuz yönde etkilediğinden, söz konusu alan doğal sit gerektiren özellikleri de yitirdiğinden Senoz(Büyükdere) vadisinin doğal sit isteğinin reddine” karar vererek, bu bölgede hukukun değil rantın geçerli olduğu ve HESlerin  doğaya zarar verdiği devletin kurumlarınca belgelenmiştir. Devlet  suçüstü yakalanmış, suçunu itiraf  etmek zorunda kalmıştır. Yüzleşmeden kimse kaçamaz.

Sadece Senoz’da değil, İkizdere, Fındıklı, Fırtına, Papart,Yusufeli, Şavşat, Maçahel… bütün  Karadeniz vadileri , nehirleri,  Munzur, Muğla, Allianoi, Hasankeyf… ülkemizin tüm su havzaları, insanları tehdit altındadır.

Geri dönüşü mümkün olmayan doğa katliamına karşı Karadeniz isyanını örmek üzere birleştik…

Bu doğal ve kültürel  yıkımı durdurmak için siz de aramıza katılın…

Sesimizi çoğaltın…Geleceğimizi elimizden almalarına izin vermeyelim…

23 Ocak 2010,  Cumartesi

12.00

Kadıköy, Beşiktaş iskelesi önü

Baraj Ve HES Mağduru Kampanyaların “Yeni Su Politikasına Çağrı”sı

Posted in destek, ekoloji, haberler, hes / baraj on Ocak 6, 2010 by kontrahaber

Ülkemizde ardı arkası kesilmeyen ve yıkım getiren baraj ve hidroelektrik
santralleri (HES) projelerinin yöre insanlarını sürüklediği hüsran ve acı,
maalesef hala sırf yöre yaşayanlarının sorunu olarak kalmaya devam ediyor.
Oysa ortada tüm ülkeyi ilgilendiren ciddi sorunlar sözkonusudur.
Ülke yönetiminden kaynaklanan yanlış enerji, tarım ve kalkınma
politikalarından dolayı bini aşkın baraj ve HES projesi bugüne kadar
uygulandı ve sosyal, kültürel ve ekolojik açıdan büyük kayıplara neden oldu.
On yılı aşkın süredir belli yıkıcı projelere karşı devam eden tepkilerden
sonuç çıkarmayan ülke yönetimi, en az iki bin proje daha planlanmaktadır.
Ülkemizin bu ‘yanlış su politikalarını’ derhal değiştirip yeni
demokratik-ekolojik su politikaları oluşturması için sularımız üzerinde şu
an uyguladığı ve adeta birer ”yok etme”, ”insansızlaştırma”, ”tahrip
etme” uygulamasına bürünen bu hoyrat ve yanlış projelerden derhal
vazgeçmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili yıllardır edindiğimiz bilgi ve tecrübeleri birleştirerek,
ülke çapındaki baraj ve HES projeleri mağdur kampanyaları olarak, bir ”Su
Dosyası” hazırladık. Bu ”Su Dosyası” ışığında Su konusuyla bağlantılı
temel sorunlarımız asal yönleriyle ele alınmış olup, aynı zamanda tek tek
yörelerin baraj ve HES uygulaması sonucunda maruz kaldığı uygulamalar da
kısaca dosyada toplanmıştır. Su dosyasımızda, sözkonusu projelerle alakalı
sorunları aşmak amaçlı, halkımız ve doğamızı dikkate alan yeni bir çerçeve
hazırladık. Çerçevenin özü su kaynakları konusunda alınacak karar yetkisinin
yerele (halka) devridir. Bu talebin dikkate alınması için kamuoyunda
kapsamlı bir tartışma sürecinin başlatılmasını gerekli görmekteyiz.

Su dosyamızdaki ”YENİ  SU POLİTİKASINA ÇAĞRI”yı ve bu temelde ülke
yönetiminden ”TALEPLERİMİZ”i 12 Ocak’ta İstanbul’da yapacağımız basın toplantısıyla kamuoyuna ve hükümete sunmayı amaçlamaktayız.
Tüm basın kuruluş ve mensuplarını toplantımıza davet ediyoruz.

12 Ocak 2010, Salı

11.00

Makine Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesi, Katip Mustafa Çelebi Mah.
İpek Sok. No: 9/2, Beyoğlu