Archive for the küresel ısınma Category

Anti-COP15 Eylemine Çağrı!

Posted in destek, ekoloji, eylem, haberler, küresel ısınma, uluslararası dayanışma on Aralık 11, 2009 by kontrahaber

Kapitalistlerin dünyayı “iklim krizinden kurtarma” bahanesiyle organize ettiği COP15 esasen kapitalizmi ve şirketleri kurtarma operasyonundan başka bir şey değildir. Alınacak kararlar bellidir: kapitalizmin meşruluğunu daha da kemikleştiren çözümsüzlükler…buna ister yeşil kapitalizm deyin, ister başka bir şey deyin. Gezegenimiz ve sakinleri için tek bir şeyi ifade etmektedir: Gezegen üzerinde bulunan herşeye egemen olma savaşının başka bir versiyonu. Kyoto ve COP15 vs. gibi organizasyonlardan medet umanlar bilmelidir ki, mesele kitle-medyasında da popüler olan “iklim krizi değil, sosyal  saldırıdır. Tüm bu saldırılar kapitalistlerin ve devletlerin gezegene ve insanlığa açtığı savaşın bir yansımasıdır. Onlardan talep edeceğimiz hiçbir şey yoktur. Çünkü varlıkları meşru değildir. Bizler dünya elden gidiyor diye ağlayıp zırlayarak hayatlarımızı onlara teslim etmeyeceğiz. Aksine sorunun asıl kaynağı olarak onları yok etmeden tüm meseleler gibi iklim krizinin çözüleceğine inanmıyoruz.

COP15 iklim değişikliği zirvesine karşı düzenlenen eylemlerle dayanışmak adına bu akşam (CUMARTESİ) 17:00’de Taksim Tünel meydanından Taksim meydana kadar yapılacak yürüyüşe kendi döviz ve kara / kara-yeşil bayraklarımızla katılacağız. Herkesi Kopenhag’da kapitalistlerin alacağı kararları ağzı açık beklemektense sokaklarda direnç gösteren yoldaşlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz.

KOPENHAG YALAN…YAŞASIN KÜRESEL İSYAN..

12 ARALIK 2009, CUMARTESİ

Saat: 17.00

Toplanma Yeri: Tünel Meydanı, Taksim

Not: Eylem öncesi saat 15:00’te Süslüsaksı sok. No: 11/2 Beyoğlu adresinde buluşuyoruz.

Reklamlar

Küresel Isınmayı Durdurun – 12İ

Posted in destek, ekoloji, eylem, haberler, küresel ısınma, yürüyüş - basın açıklaması on Aralık 11, 2009 by kontrahaber

Gezegenimiz ve tüm canlı yaşam büyük bir krizle karşı karşıya. 200 yıldır fosil yakıtlardan (petrol, kömür ve doğalgaz)  enerji sağlayan kapitalist sistem hepimizin geleceğini tehdit ediyor. Petrol, kömür, doğalgaz, otomotiv, silah şirketleri ve onların sözcülüğünü yapan hükümetler, liderler tüm uyarıları duymazdan geliyorlar. Bilim insanları uyarıyor, gezegenimiz alarm veriyor; tayfunlar, seller, orman yangınları artıyor, buzullar hızla eriyor, kuraklık, salgın hastalıklar yaygınlaşıyor. Bunların hiçbiri doğal değil.

Bu felaketleri durdurmak için hâlâ vaktimiz var. Ama zamanımız gittikçe azalıyor. Hızla gezegenimizin sıcaklığını arttıran, iklim değişikliğine neden olan gazların salım düzeylerinin düşürülmesi gerekiyor. Binlerce bilim insanı atmosferdeki karbondioksit oranının 350 ppm’e indirilmesi gerektiğini söylüyor. Atmosferdeki karbondioksitin insanlığın ve milyonlarca yıldır var olan birçok canlı türünün hayatta kalmasını sağlayacak güvenli seviyesi budur.

Aralık ayında Kopenhag’da hükümet yetkililerinin katılacağı iklim zirvesi yapılacak. Yani tüm canlı yaşamın ve gezegenimizin geleceği konuşulacak, sonuçta da yeni bir iklim sözleşmesi belirlenecek. Bu sözleşmenin şirketlerin çıkarlarını değil, insanlığın ve gezegenin çıkarlarını savunması gerektiğini söylüyoruz ve Kopenhag’a katılacak tüm liderlere sesleniyoruz, iklim değişikliğini durdurmak için Kopenhag’da, atmosferdeki karbondioksit oranını 350 ppm’e indirmeyi hedefleyen (kabul eden) uluslararası bir sözleşmeyi imzalayın. Karbon ticaretine izin vermeyin. Küresel ısınmanın durdurulması için teknolojiyi, mali kaynakları ve temiz enerji kaynaklarını pazarlık konusu yapmadan ülkelerarası kullanıma açın.

Kopenhag’a katılacak hükümetten taleplerimiz:

1- Adil, eşitlikçi, yükümlülükleri olan ve atmosferdeki karbondioksit oranını 350 ppm’e indirmeyi hedefleyen uluslararası sözleşmenin oluşturulmasında aktif rol alın.

2- Türkiye’nin 2020’ye kadar kişi başı emisyon seviyesini en fazla 6,5 tonda sabit tutma  hedefini benimseyin.

3- Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu sağlayıcı radikal bir program oluşturulması için politik irade gösterin, gerekli yasal ve idari düzenlemeleri yapın, tüm bunları piyasa koşulları içinde değil, sosyal devletin yapması gerekenler olarak, kamu yararı gözeterek yapın.

4- Derhal lisans almış olan veya lisans bekleyen bütün (47) kömürlü termik santralların yapımından vazgeçin.

5- Hala işletilmekte olan kömürlü termik santralları çalışanlara yeni iş garantisi sağlayarak kapatın.

6- Fosil yakıtlara dayalı enerji politikanızı değiştirin. Rüzgar, güneş, dalga ve jeotermal enerji kaynaklarından enerji elde edilmesi için seferberlik ilan edin. Şirketlerin karlı yatırımlar yapmasını beklemeden, kamu kaynakları ile yenilenebilir enerjilere yatırım yapın.

7- Ulaşım politikalarında radikal değişiklikler yapın. Otomobillerin kullanımına herkese eşit olarak uygulanacak sınırlamalar getirin. Herkesin daha fazla kullanabileceği, yaygın, ucuz, konforlu, dakik raylı toplu taşımacılığı, bisiklet kullanımına uygun altyapıyı yaygınlaştırın. İstanbul Boğazı’na 3. köprü yapma girişiminden vazgeçin.

8- Yatılım yapılabilecek tüm binalarda enerji tasarrufunu arttıracak izolasyonların yapılması için mali kaynak ayırın.

9- Sizlerin medeniyet, zenginlik diye gördüğünüz ama her biri enerji canavarı olan çok katlı iş merkezleri, büyük alışveriş merkezleri ve konutlar yerine enerji tasarruflu, iklim koşullarına uygun az katlı mimari özelliklere sahip binalar inşa edin.

10- Şehirlerarası taşımacılık ve ulaşım için demiryolunu başlıca araç olarak belirleyin, gerekli altyapıyı kurun.

11- Tüm bina, reklam panoları ışıklandırmalarını yasaklayın. Bütün bina içi aydınlatmalarının enerji tasarruflu ampullerle yapılabilmesi için ücretsiz dağıtım yapın, herkesin kullanmasını sağlayın, bunun için kaynak ayırın.

12- Küresel ısınmaya çözüm olarak sunduğunuz ama aslında hiç de temiz enerji kaynakları olmayan büyük barajların yapımından, ölümcül tehlikeler barındıran nükleer santral kurma sevdanızdan vazgeçin.

12 ARALIK 2009 ( CUMARTESİ )

Saat: 17. 00

Tünel Meydanı – Taksim